Kredytowanie szpitali jest podróżą, natomiast nie celem

W obecnym scenariuszu, forma jest największym motorem dla każdej firmy, żeby nawiązać sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, dokąd postać opieki nie przypadkiem być narażone na uszczerbek za wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest nadzwyczaj skuteczny a działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość raz za razem słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym forma usług medycznych staje się koniecznością, oraz akredytowanie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za pomocą organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu i poprawy jakości, wydajności a skuteczności. Technecon Healthcare, jako konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki poprzez wewnętrzną ocenę obiektów i procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, i także pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, gdy także prowadzi z wykorzystaniem tok akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest rękojmia wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych natomiast skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto prawdopodobnie się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która chwilowo funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności w ciągu poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana względnie licencjonowana z wykorzystaniem odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie poprzednio oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego z wykorzystaniem Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów tudzież standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości tudzież parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami aktualnie stosowanymi przez szpital
Analiza zaś specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni uraczyć inicjatywę w tworzeniu chęci między pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia w celu wszystkich pracowników zaś zapewnić obligacja spośród ich strony a zachęcać natomiast katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, tudzież tym samym eskalacja doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy dla personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem i stronami trzecimi.
Zapewnia zaufanie tudzież pełne przekonanie wśród pacjentów poprzez przyrzeczenie im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna nad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą stale wznosić stan opieki http://www.przyjemski.eu oraz zapewniać adekwatność spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, że dana placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, dopiero przypadkiem zostać podjęta orzeczenie o ponownym badaniu czy też cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy wyjście do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, suma czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts