Kredytowanie szpitali jest podróżą, oraz nie celem

W obecnym scenariuszu, postać jest największym motorem gwoli każdej firmy, ażeby oprzeć się sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, gdzie stan opieki nie może egzystować narażone na szkoda za wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niesłychanie ożywiony oraz działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość często słyszymy o słabej opiece powyżej pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, a uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym przez organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu i poprawy jakości, wydajności i skuteczności. Technecon Healthcare, w charakterze konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki poprzez wewnętrzną ocenę obiektów a procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, oraz oraz pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, kiedy również prowadzi za pomocą bieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest rękojmia wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych natomiast skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypadkiem się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która obecnie funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności za poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana lub licencjonowana dzięki odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie poprzednio oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego przez Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów a standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości tudzież parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami aktualnie stosowanymi dzięki szpital
Analiza tudzież specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni poczęstować inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia w celu wszystkich pracowników i umożliwić obligacja spośród ich strony a animować a katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, tudzież tym samym eskalacja doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy dla personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem natomiast stronami trzecimi.
Zapewnia wiara natomiast pewność pośród pacjentów na skroś rękojmia im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna ponad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą nieustannie unosić jakość opieki http://www.przyjemski.eu a dawać możliwość kongruencja spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, iż informacja placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie wcześniej prawdopodobnie zostać podjęta wyrok o ponownym badaniu albo cofnięciu akredytacji. Podczas jak droga aż do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, wsio czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts