Maszyna do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co owo jest urządzenie odbiorcze EMI a czym jest architektura aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma albo urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ewentualnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania a rozwiązywania problemów EMI, które notorycznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu z wykorzystaniem całość konturowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby znaleźć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane dzięki ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI lub analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe oraz analizatory widma, jednakowo kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, rzeczywiście kiedy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej tudzież częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki odbiornik EMI albo analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl czy też wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na para rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przy użyciu aparat elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo zdolność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie tudzież ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają autorytet na bieg badania EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu bądź innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest tak jak przewodzony, podczas gdy oraz emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest realizować testy EMI?

Istnieje niemało czynników, które powodują, iż sposób EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym z nich jest pozorna przeciwność w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją aczkolwiek wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl i personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i że gdyby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, albowiem zasilacze służą raczej jak „posłaniec” aniżeli geneza problemów EMC.

Pozostaje coraz idea kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest w znacznym stopniu http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne aniżeli generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest wielce spodni aniżeli cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wprzódy wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts