Maszyna do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI a czym jest architektura do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania natomiast rozwiązywania problemów EMI, które często pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu dzięki całość zaplanowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby odkryć promieniowane i przewodzone emisje generowane za pomocą rynsztunek elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami natomiast przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe a analizatory widma, równie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, rzeczywiście kiedy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej a częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem odbiornik EMI lub analizator widma.

Co owo jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwoje rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane dzięki przyrząd elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia bądź awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo umiejętność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja a ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają doniosłość na przebieg badania EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane przez linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu względnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest również przewodzony, kiedy oraz emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby osiągać testy EMI?

Istnieje bez liku czynników, które powodują, iż podejście EMI są odkładane na basta projektu. Pierwszym z nich jest pozorna kłopot w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją jakkolwiek wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl a personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i że jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, oraz przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, bowiem zasilacze służą nieco jak „posłaniec” aniżeli zalążek problemów EMC.

Pozostaje coraz rzecz kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w dużym stopniu http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne niż wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużej mierze spodni niż cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wcześniej wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts