Urządzenia spawalnicze

Jest to proces spawania łukowego, w którym koalescencja jest wytwarzana za sprawą podgrzewanie materiału w środku pomocą łuku elektrycznego padającego między elektrodą wolframową zaś materiałem spawanym. Poniżej znajduje się parę informacji na rzecz różnych www.karmowski.pl typów urządzeń do spawania tudzież cięcia. Elektrody używane w tym procesie są wykonane z wolframu ewentualnie wolframu toriowanego. Elektrody wolframowe toriowane są chłodniejsze aniżeli zwykłe elektrody wolframowe a utrzymują kwadratowe końce łuku, pomimo tego są droższe.

Gaz osłonowy:
Gaz osłonowy (argon, hel, azot, dwutlenek węgla ewentualnie preparat gazów itp.) jest w użyciu w celu uniknięcia zanieczyszczenia atmosferycznego stopionego jeziorka spawalniczego. Gaz obojętny osłania kompletny dziedzina spoiny poprzednio działaniem atmosfery, eliminując potrzebę stosowania topnika. Najczęściej stosowanym gazem obojętnym jest argon, przecież www.drozdzowski.pl można dodatkowo użyć helu względnie mieszaniny tych dwóch gazów. W razie potrzeby jest dozwolone dodać metalu wypełniającego.
Dostępne w handlu gatunki gazu stosowane aż do spawania mają cnota 99,9%. Argon jest o 0,38% cięższy od powietrza oraz plus minus 10 cięgi cięższy od momentu helu. Oba gazy jonizują się, gdy znajdują się w łuku elektrycznym. Oznacza to, iż atomy gazu tracą punkt programu swoich elektronów, które mają ładunek ujemny. Te niezrównoważone atomy gazu, zwane jonami dodatnimi, mają w tym momencie www.doroszuk.pl ekwipunek dodatni tudzież są przyciągane do ujemnego bieguna łuku elektrycznego.

Biegunowość spawania TIG:
Źródłem prądu przypuszczalnie znajdować się bieg niewzruszony bądź zmienny, w stosunki odkąd zastosowania. Łuk o prostej polaryzacji prądu stałego jest praktyczny w przypadku metali innych aniżeli glin zaś magnez, w tym stopów miedzi, żeliwa, stali natomiast stali nierdzewnej. Zapewnia on dobrą koncentrację ciepła a tworzy spoiny, które są głębokie i wąskie. Szybkość spawania jest wysoka, a odkształcenia metalu rodzimego są mniejsze. Odwrotna biegunowość prądu stałego nie jest uniwersalnie stosowana, bowiem wytwarza płytkie natomiast szerokie spoiny. Łuk prądu przemiennego jest praktyczny aż do spawania aluminium, magnezu, żeliwa a wielu innych metali. Przeniki w łuku prądu przemiennego znajdują się w połowie drogi pomiędzy przetopem uzyskiwanym przy zastosowaniu polaryzacji bezpośredniej prądu stałego natomiast polaryzacji odwrotnej prądu stałego.

Proces www.jedral.pl spawania TIG:
W procesie spawania TIG do zajarzenia łuku nierzadko stosuje się bieg o wysokiej częstotliwości tudzież wysokim napięciu (100 kHz do 2 MHz, 2000 V) tudzież niskim natężeniu. Ma owo na celu uniknięcie brud elektrody w przypadku, kiedy łuk jest inicjowany za pośrednictwem rękoczyny spośród materiałem spawanym. Gdy resztka elektrody znajdzie się w odległości od czasu 3 aż do 2 mm odkąd materiału spawanego, iskra przeskakuje za pomocą szczelinę powietrzną pomiędzy elektrodą natomiast materiałem spawanym. Następuje jonizacja drogi powietrza www.legowik.pl i powstaje arkada elektryczny.

Nałożony trend wysokiej częstotliwości powoduje przeskok iskry za pośrednictwem szczelinę między elektrodą zaś obrabianym przedmiotem. Jeżeli początek wysokiej częstotliwości nie jest dostępne, łuk można rozpocząć z wykorzystaniem rozruch od chwili podstaw, używając miedzianej naskórkowy zaczepowej, by opuszczać zanieczyszczenie elektrody.

Related Posts